Onnistunut ovien asennus – taloyhtiön muistilista

Opas oviremontin tilaajalle – osa 4

Oviremontista kannattaa kiinnostua jo ennen kuin se on ovella, olitpa sitten taloyhtiön asukas, hallituslainen tai puheenjohtaja. Kaikkea ei kannata jättää yksin isännöitsijän harteille, vaan myös hallituksen ja asukkaiden aktiivisuus varmistaa, että taloyhtiöön saadaan omaan tarpeeseen parhaiten sopivat ovet ja niiden asennus sujuu kitkatta.

Aiemmin tietoa ja konkreettisia neuvoja oviremontin onnistumisen tueksi on saattanut olla vaikea löytää. Siksi me Kasolla päätimme tarttua toimeen: kirjasimme hyödyllisiä tietoja ja muistilistoja oviremontin eri vaiheita läpikäyväksi artikkelisarjaksi. Jo aiemmissa artikkeleissa julkaisimme muistilistat taloyhtiöllesi sopivan oven valintaan, jonka avulla otat keskeiset asiat helposti huomioon, sekä 3 vinkkiä luotettavan ovitoimittajan löytämiseen ja ohjeet hyvän tarjouspyynnön tekemiseen. Kannattaa tutustua!

Tässä osassa käsittelemme asennusta ja jälkitöitä. Kysymyksiin vastaa Kason myyntipäällikkö Teija Paakkari, joka on seurannut oviremontteja ovitoimittajan näkökulmasta ja jakaa nyt kokemustietoa taloyhtiöille.

A) Miten varmistan sujuvan ovien asennuksen?

Ovien asennusurakka, kuten mikä tahansa remontti, aiheuttaa aina pientä häiriötä asukkaiden normaaliin arkeen. Häiriöt voi kuitenkin minimoida hyvällä suunnittelulla. Mieti ainakin seuraavat asiat etukäteen:

Missä ovia varastoidaan asennuksen aikana: voidaanko ne varastoida rapussa?

Turvallinen avainten säilytys: kuka säilyttää avaimia ja kuka niitä käyttää, esim. päivystyshuolto?

• Asennukseen liittyy vanhan jätteen poisvienti, johon tarvitaan jätelava – mihin se asetetaan ja kuka sen hoitaa paikalle?

Asioiden sopiminen kirjallisesti, esim. urakan päätoteuttajan määrittely. Näiden vastuiden mukana tulevat viranomaisilmoitukset ja muut vastuut – yleensä taloyhtiötä edustavan isännöitsijän tulee tehdä urakkailmoitus ja päätoteuttajalle on laissa määritelty tietyt viranomaisille tehtävät ilmoitusvelvollisuudet.

Ovitoimittajan ja lukkoliikkeiden työnjako: käyttölukon ja turvalukkojen sekä muiden varusteiden asennus. Lukkoliikkeeltä tilattujen avainpesien ja mahdollisesti muiden ovivarusteiden asennusaikataulujen koordinointi oviasennuksen yhteydessä.

Turvallisuusalan elinkeinolupa: Suomessa lukituksia saavat asentaa ja huoltaa ainoastaan sellaiset yritykset, joille Poliisihallitus on myöntänyt turvallisuusalan elinkeinoluvan. Kaso Oy:ltä tuo elinkeinolupa löytyy, ja Kaso käyttää oviremonteissa kumppaneina vain turvallisuusalan elinkeinoluvan omaavia lukitusyrityksiä.

Kommunikointi ja tiedotus: Ovitoimittaja ja lukkoliike ovat kaksi eri toimijaa, joiden on kommunikoitava ajantasaisesti. Samoin kommunikointi isännöitsijän, taloyhtiön hallituksen ja asukkaiden välillä on avainasemassa. On tärkeää sopia sekä sisäisesti että oviasennuksen urakoitsijan ja lukkoliikkeen kanssa, mitä tiedotetaan ja milloin, sekä kenen vastuulla mistäkin tiedottaminen on.

Asukastiedotuksen hoitaminen: tarpeen vaatiessa ja varsinkin suuremmissa taloyhtiöissä ovitoimittajan tiedotustilaisuus ennen asennusta on tehokas keino ohjeistaa asukkaita, mitä asennuksen aikana tulee huomioida ja missä aikataulussa asennus tapahtuu. Usein myös kirjalliset tiedotteet riittävät, joten tiedotuksen tarve on hyvä arvioida kunkin oviurakan mukaan.

Yleiset tiedotteet ennen asennuksen alkua sekä asuntokohtaiset tiedotteet sisältäen työnjohdon yhteystiedot ja mitä huomioida, jos asunnossa on kotieläimiä.

Asuntokohtaiset tiedotteet asennuksen aikana: oven asennuksen tarkka päivä, johon mennessä asukkaan tulee varmistua, että on tarvittaessa noutanut uuden oven avaimen.

Muutostiedottaminen: joskus voi tulla muutoksia aiemmin tiedotettuun – tällöin tiedotus myös muutoksista kaikille ja asukkaiden pitäminen ajan tasalla on tärkeää. Eniten tyytymättömyyttä ja epävarmuutta aiheuttaa, jos odotetaan jotain mikä ei tapahdukaan, jolloin esimerkiksi isännöitsijälle alkaa sataa kyselyitä.

Työnjohdon yhteystiedot. Asukkailla on oikeus edellyttää, että asentajat toimivat palvelualttiilla asenteella ja kuuntelevat kunnioittavasti oviin liittyvät huolet ja ajatukset ja niihin reagoidaan nopeasti joko asentajien tai työnjohdon toimesta.

Avaintenluovutus. Kaikkien tulee tietää, mistä hakea avaimet: esimerkiksi käyttölukon avaimet haetaan usein lukkoliikkeeltä ennen ovenvaihtoa. Turvalukon avainten luovutus saattaa tapahtua valitusta turvalukosta riippuen vasta asennuksen jälkeen isännöitsijän tai huoltoyhtiön toimesta. Selkeä tiedotus asukkaiden kielellä on tässäkin asiassa tärkeää, jotta vältytään sekaannuksilta esimerkiksi käyttö- ja turvalukon merkityksistä. Monelle käyttölukko on arkikielessä ”lukko” ja turvalukko ”yläpuolinen lukko”.

Selkeä tiedotus, kuka avaimet voi hakea. Avaimet tulee antaa osakkaalle, ja vuokralaiselle avaimet voidaan luovuttaa osakkaan antamalla valtakirjalla. Selkeällä ja riittävällä tiedotuksella varmistetaan, että asukkaalla on käytössään uuden oven avaimet silloin, kun hän niitä tarvitsee päästäkseen uudesta ovesta sisään heti oviasennuksen jälkeen.

B) Miten hoidan oviremontin reklamaatiot ja jälkityön?

Reklamointipyynnöt ja korjaustoiveet on hyvä esittää heti havaitessa. Teija Paakkarin mukaan esimerkiksi Kasolla toimitaan niin, että heti oviasennuksen jälkeen asuntoon jätetään palautelomake. Siinä kysytään, vastaako ovi asiakkaan odotuksia sekä pyydetään tekemään oven toiminnan tarkistus ja tsekkaamaan ulkonäkö.

”Palautteen perusteella asukkaaseen otetaan yhteyttä mahdollisimman nopeasti. Jos kyseessä on kriittinen asia, joka hankaloittaa selkeästi asukkaan oven käyttöä, korjataan asia kiireellisesti”, kertoo Paakkari.

Asukkailla on erilaisia mieltymyksiä esimerkiksi oven avauksen ja sulkemisen tiukkuudesta. Jos oven käyttäminen tuntuu tämän osalta hankalalta kannattaa tästä kertoa rohkeasti asennuksen tekijöille, sen sijaan että jäisi asiaa harmittelemaan. Oven toimivuuteen voidaan usein vaikuttaa nopeasti tehtävillä säädöillä.

”Usein esimerkiksi oven tiukkuuteen liittyvät säätötoiveet tulevat esiin heti tai joidenkin kuukausien sisällä, eikä tehtävien säätötoimenpiteiden jälkeen käytännössä enää ilmene ongelmia. Takuu ovelle ja asennukselle on hyvä tarkistaa jo ostovaiheessa. Esimerkiksi meillä Kasolla se on kaksi vuotta”, Paakkari kertoo.

Jäitkö kaipaamaan lisätietoa? Tietoa ovien valinnasta ja asennusurakasta tai vaikkapa esittely- ja tiedotustilaisuuden hallituksen kokoukseen voit pyytää Kason asiantuntijoilta, ota rohkeasti yhteyttä lomakkeella tai soita 010 2713 700.