Sopimus- ja toimitusehdot

Kaso Oy:n yleiset sopimus- ja toimitusehdot 1.1.2019 alkaen

Näitä sopimus- ja toimitusehtoja käytetään Kaso Oy:n ja asiakkaan välisessä kaupassa ellei toisin ole sovittu. Nämä korvaavat Kaso Oy:n aiemmat yleiset sopimusehdot. Kaso pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja haluamallaan tavalla.

Hinnat

Hinnat on ilmoitettu euroina vapaasti tehtaalla (EXW), ilman arvonlisäveroa. Arvonlisävero laskutetaan voimassa olevan arvonlisäprosentin mukaan. Hinnat sisältävät pakkauksen. Nettoarvoltaan alle 200€ tilauksesta perimme pientoimituslisän 25€.

Tarjous ja sopimuksen syntyminen

Tarjous on voimassa kokonaisuutena 30 päivää tai siinä mainitun ajan. Tarjoukseen liittyvät suunnitelmat, piirustukset, kuvat ym. ovat Kason omaisuutta eikä asiakkaalla ole oikeutta kopioida tai luovuttaa niitä kolmannelle osapuolelle. Tarjouskaupassa sopimus syntyy kun Kaso on vahvistanut tilauksen.

Toimitusaika

Toimitusaika sovitaan aina tilauskohtaisesti tilaajan kanssa kaupantekotilanteessa ja se ilmoitetaan tilaajalle tilausvahvistuksessa. Toimitusaika katsotaan alkaneeksi siitä ajankohdasta, kun kaikki tavaraa ja sen valmistamista koskevat tiedot ovat myyjän käytössä.

Toimitusviikko tarkoittaa viikkoa, jonka aikana tavarat ovat asiakkaalle toimitusvalmiina tiloissamme.

Jos tilaaja haluaa muuttaa toimitusaikaa sovitusta ajan kohdasta, on siitä ilmoitettava myyjälle viipymättä, kuitenkin vähintään kaksi viikkoa ennen vahvistettua toimitusaikaa. Mikäli toimitus sovitaan siirrettäväksi asiakkaan pyynnöstä, veloitetaan muutoksesta aiheutuneet varastointi- ja muut välittömät kustannukset laskun mukaan. Vaikka tilaaja ei ottaisi tilausta vastaan sovittuna aikana, on tilaaja velvollinen suorittamaan kauppahinnan sovittujen maksuehtojen mukaisesti.

Mikäli tilaaja muuttaa tilauksen sisältöä tilauksen vahvistamisen jälkeen, myyjä pidättää oikeuden toimitusajan ja hinnan mahdollisiin muutoksiin.

Toimitusehto

Vapaasti tehtaalla (EXW) tai eri sopimuksen mukaan.

Kaso voi myös tarjota kuljetus- ja asennuspalveluja erikseen sovituilla hinnoilla. Tällöin asiakas on velvollinen ilmoittamaan kaikista niistä sekoista, joilla voidaan katsoa olevan merkitystä palvelun suorittamiseen. Kaso voi käyttää palvelunsuorittamiseen alihankkijoita.

Maksuehto

14 päivää netto laskun päiväyksestä tai sopimuksen mukaan. Maksukehotuksista perimme 20 euroa/kehotus. Kasolla on oikeus periä korkolain (633/1982) mukaista viivästyskorkoa sekä oikeus periä perintäkulut.

Huomautukset

Asiakkaan on toimitusehdon mukaisella luovutushetkellä tarkastettava, että toimitus on sovitun mukainen ja että tavara on ulkopuolisesti vahingoittumaton. Mikäli asiakas havaitsee toimituksessa tai tavarassa virheen, on hänen reklamoitava Kasoa kirjallisesti ja viipymättä viimeistään viiden (5) arkipäivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Kuljetusvahingosta on kuitenkin huomautettava heti rahdinkuljettajalle sekä tehtävä merkintä rahtikirjaan. Kuljetusvahinkojen korvausvastuu määräytyy toimitusehdon mukaisesti. Myyjä vakuuttaa toimitukset ainoastaan asiakkaan pyynnöstä ja kustannuksella.

Palautukset

Hyväksytyn tarjouksen tai tilauksen mukaista ja virheetöntä tavaraa ei voi palauttaa.

Takuu

Myönnämme toimittamillemme tuotteille 2 vuoden takuun. Takuu on voimassa edellyttäen, että tavaraa on käytetty ja varastoitu huolellisesti sen käyttötarkoituksen sekä käyttöohjeiden mukaisesti kuivissa sisätiloissa. Takuu korvaa suunnittelu-, valmistus- ja materiaalivirheet. Takuu ei kata paristoja, normaalia kulumista eikä virheitä, jotka ovat aiheutuneet asiakkaan tuottamuksesta eikä välillisiä kuluja.

Asiakkaan on esitettävä takuuseen perustuva vaade Kasolle kirjallisesti takuuaikana ja kahdeksan arkipäivän kuluessa siitä, kun asiakas on havainnut virheen.

Kasolla on oikeus valintansa mukaan joko myöntää alennusta, korjata tuotteessa oleva virhe tai toimittaa tilalle virheetön tuote.

Omistusoikeus

Myyjä pidättää omistusoikeuden toimitettuihin tuotteisiin kunnes koko kauppasumma tuotteista, toimituksesta sekä mahdollisesta asennuksesta on suoritettu.

Ylivoimainen este

Ylivoimaisen esteen sattuessa on osapuolilla yhtäläinen oikeus vapautua joko kokonaan tai osittain toimitus- ja vastaanottovelvollisuuksista sovittuna ajankohtana.

Erimielisyydet

Kason ja asiakkaan väliseen sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet, joista ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan vastaajan kotipaikan yleisessä alioikeudessa.