Lukot ja lukitusjärjestelmät kassakaapeille ja holvinoville avaimella tai ilman – sinä päätät

EN 1143-1 -standardin mukaan testattujen kassakaappien ja holvinovien lukkojen on oltava EN 1300 -standardin mukaisia korkean turvatason lukkoja.

Käytämme kaikissa tuotteissamme ainoastaan valittuun murtoturvaluokitukseen hyväksyttyjä lukkoja ja lukitusjärjestelmiä!

Lukitusjärjestelmän valinta

Ensimmäinen askel lukitusjärjestelmän valinnassa on tehdä päätös siitä, miten tuotteen käyttäjä avaa kassakaapin tai holvin oven lukituksen, eli mikä on käyttäjän tunnistustapa: avain vai koodi? Monet asiakkaamme ovat viime aikoina alkaneet kysyä uusien teknologioiden mukaisia tunnistusmenetelmiä kuten sormenjälki- ja kasvontunnistusta tai puhelintunnistautumista, mutta toistaiseksi kassakaappien ja holvin ovien lukitusjärjestelmiä koskevat standardit eivät ole mahdollistaneet edellä mainittujen uusien teknologioiden mukaisten tunnistusmenetelmien käyttöönottoa. Tuomme kuitenkin uusimmat kassakaappeihin ja holveihin soveltuvat uudet lukitusjärjestelmät markkinoille sitä mukaan, kun niiden standardinmukaisuus on voitu testaamalla varmistaa.

Avainlukko
Numerokehälukko
Elektroninen lukitusjärjestelmä

Käytännössä EN 1143-1 -standardin mukaan testattuihin kassakaappeihin ja holvin oviin on valittavissa kolme erilaista lukitustyyppiä:

 1. Avainlukko
 2. Mekaaninen ja pyöritettävä numerokehälukko
 3. Elektroninen koodilukko tai elektroninen lukitusjärjestelmä

Kassakaappien ja holvin ovien avainlukot

Perinteinen avainlukitus on edelleen vaihtoehto ja EN 1300 -standardin mukaan testatut korkean turvatason avainlukot ovat nykypäivänä erittäin turvallisia. Avainlukon kanssa avainhallinta on kuitenkin usein haasteellista. Aivan liian monessa tapauksessa olemme kohdanneet tilanteita, joissa suojattavalle materiaalille on ensin hankittu kaikkien standardien ja vaatimusten mukainen kassakaappi tai holvin ovi, johon on valittu lukitusjärjestelmäksi avainlukko. Tuotteen määräaikaishuoltokäynnillä on myöhemmin havaittu, että käyttäjä säilyttää avainta kassakaapin tai holvin oven vieressä olevan pöydän laatikossa tai muussa helpossa paikassa. Avaimella avattavan kaapin lukkoon ei myöskään jää minkäänlaista lokitietoa tai aikaleimaa siitä, kuka lukon on milloinkin avannut, mikä vaikeuttaa jälkikäteen epäselvyyksien selvittämistä.

EN 1143-1 -standardin mukaisissa kassakaappi- ja holvituotteissa käytämme tällä hetkellä pääasiassa Mauer Varos -avainlukkoa. Vakiona lukon mukana tulee kaksi avainta. Lukko voidaan sarjoittaa jälkikäteen uudelle avainpaketille. Varos-lukko on EN 1300 -standardin mukainen B-luokan lukko, joka soveltuu EN 1143-1 -standardin mukaisiin tuotteisiin luokissa I–V (luokat I-III, 1 kpl ja luokat IV ja V, 2 kpl).

Kassakaappien ja holvin ovien mekaaniset numerokehälukot

Mekaaninen numerokehälukko soveltuu tilanteisiin, joissa halutaan välttää fyysisen avaimen käyttö ja säilytys, mutta ratkaisun on oltava täysin mekaaninen ilman elektronisia komponentteja ja kaikissa olosuhteissa toimiva.

Numerokehälukon valinnalla saatetaan esimerkiksi varautua EMP-riskeihin sellaisissa kohteissa, joissa kassakaappiin tai holviin pääsy on kriittistä myös silloin, kun elektroniset komponentit on syystä tai toisesta lamautettu. Numerokehälukot toimivat koodilla, joka syötetään tietyin menetelmin numerokehää pyörittämällä vasemmalle ja oikealle. Numerokehälukoissa ei avainlukkojen tapaan ole mahdollisuutta tutkia lokitietoja jälkikäteen eikä niihin saada käyttäjäkohtaisia koodeja.

Mekaanisissa numerokehälukoissa käytämme useiden valmistajien EN 1300 -standardin mukaan testattuja tuotteita. Ota yhteyttä myyntimme, niin kerromme tällä hetkellä parhaista vaihtoehdoistamme.

Kassakaappien ja holvin ovien elektroninen lukitus

Elektroninen koodilukko tai lukitusjärjestelmä vähentää merkittävästi kassakaappiin tai holvin oveen kohdistuvia väärinkäytöksiä. Jos tuotetta käyttää ainoastaan yksi henkilö, voi lukko tai lukitusjärjestelmäkin olla toiminnoiltaan hyvin yksinkertainen. Useimmissa tilanteissa yksi avauskoodi riittää takaamaan turvallisuuden. Toimipisteiden ja käyttäjämäärän kasvaessa tarvitset kuitenkin lisää ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia omaisuuden, informaation ja kriittisten laitteiden suojelemiseksi.

Lähtökohtaisesti kaikissa elektroninissa lukitusjärjestelmissämme on käyttöä helpottava näyttö, joka helpottaa tuotteen käyttöä merkittävästi. Ilman näyttöä varustetuissa lukoissa käyttäjän tulee päätellä lukon antama viesti piippauksista tai LED-valojen vilkahduksista, mikä aiheuttaa monessa tapauksessa ylimääräistä päänvaivaa. Näytön kautta myös käyttäjähallinta on selkeää ja voit tarkastella lokitietoja jälkikäteen suoraan lukosta ilman ylimääräisiä sovelluksia.

Yhden käyttäjän lukitusjärjestelmät (perustaso)

Perustason järjestelmä sopii esimerkiksi vähittäiskaupalle, pienyrittäjälle ja yksityishenkilölle – kaikkiin sellaisiin käyttötarkoituksiin, joissa kassakaappi on yhdessä pisteessä toimivan yrityksen käytössä. Tyypillisesti kaappia käyttää ainoastaan yksi henkilö, jolloin tapahtumamuistia ei tarvita. Elektronisen koodilukon ansiosta avainta ei tarvitse piilottaa eikä kantaa mukana.

Kason valikoiman perustason elektroninen lukitusjärjestelmä on DigiTech-koodilukko, joka soveltuu erittäin hyvin moneen tarpeeseen, jossa käyttäjämäärä on melko pieni.

DigiTech – keskeiset ominaisuudet:

 • 1 kpl managerkoodi + 9 kpl käyttäjäkoodeja + 1 kpl aikaviiveen ohituskoodi (Ovr)
 • Aikaviive 1–99 minuuttia
 • Mahdollisuus kaksoistunnistukseen ja E-avaimeen
 • 5500 edellisen tapahtuman muisti, pvm ja kellonaika, automaattinen kesä- ja talviajan muutos
 • Luokitus EN 1300, luokka B
 • Optiona laajennusyksikkö, jonka avulla lukko voidaan yhdistää ulkoisiin järjestelmiin

Useamman käyttäjän lukitusjärjestelmät, yksi toimipiste (korotettu taso)

Kun yrityksesi toimii yhdessä paikassa ja kassakaapilla on useita käyttäjiä, tarvitset korotettua turvatasoa. Käyttäjät saavat henkilökohtaiset aukaisukoodit, jolloin viimeiset aukaisut jäävät järjestelmän muistiin. Tämä parantaa paitsi turvallisuutta, myös käyttäjien oikeusturvaa. Voit myös määritellä, että avaamiseen tarvitaan esimerkiksi kahden käyttäjän koodit. Järjestelmään voidaan asettaa myös aikaviive, joka tuo myös lisäturvaa.

Myös arvokuljetus voi käyttää korotetun tason elektronista lukitusjärjestelmää omalla aukaisukoodillaan ja elektronisella tunnisteellaan. Optiona verkkovirtaan liitetty laajennusyksikkö, jonka avulla voit kulunvalvonta- tai rikosilmoitinjärjestelmän avulla ohjata ja valvoa kassakaapin käyttöä – näet mm. onko lukko auki vai kiinni!

Kason valikoiman korotetun tason elektroninen lukitusjärjestelmä on MiniTech-koodilukko, joka soveltuu erittäin hyvin moneen tarpeeseen, jossa käyttäjämäärä on suurempi on 9 käyttäjää.

MiniTech – keskeiset ominaisuudet:

 • 1 kpl masterkoodi + 1 kpl managerkoodi + max. 48 käyttäjäkoodia + max. 10 ovr-käyttäjää
 • Aikaviive 1–99 minuuttia
 • Mahdollisuus kaksoistunnistukseen ja E-avaimeen
 • 5500 edellisen tapahtuman muisti, pvm ja kellonaika, automaattinen kesä- ja talviajan muutos
 • Aikatoiminnot, vaihtuva kertakäyttökoodi ja vastuukäyttäjätoiminto LRC
 • Kahden lukon käyttö samalla näppäimistöllä
 • Luokitus EN 1300, luokka B
 • Optiona laajennusyksikkö, jonka avulla lukko voidaan yhdistää ulkoisiin järjestelmiin

Useamman käyttäjän lukitusjärjestelmät, useita toimipisteitä (korkea taso)

Korkean tason lukitusjärjestelmä vastaa vähittäiskaupan ketjujen, pankkien, suurten usean toimipisteen yritysten ja arvokuljetuksen vaativimpiin tarpeisiin. Järjestelmään voi olla liitettynä useita toimipisteitä ja jopa satoja kassakaapin käyttäjiä. Järjestelmän pääkäyttäjät voivat lisätä uusia käyttäjiä ja poistaa sellaisia käyttäjiä, joilla ei ole enää asiaa kassakaapille. Pääkäyttäjä saa kaapin auki omalla aukaisukoodillaan. Myös aikatoimintojen hallinta on pääkäyttäjän vastuulla. Jokaisella käyttäjällä on henkilökohtainen aukaisukoodi, joka vaihdetaan vähintään kerran vuodessa, mutta tarvittaessa vaikka kuukauden välein.

Aikalukot estävät kaappien aukaisut aukioloaikojen ulkopuolella. Voit tehdä aikalukkoon tarvittaessa poikkeuksia, jolloin esimerkiksi arvokuljetus saa kassakaapin auki, vaikka käyttäjillä olisikin määritettynä aikalukitus. Arvokuljetuksella voi olla aukaisukoodin lisäksi myös elektroninen tunniste tai vaihtuvat kertäkäyttökoodit, jolloin arvokuljetuksen aukaisukoodi vaihtuu jokaisen aukaisukerran jälkeen.

Käyttöön voidaan ottaa myös helppokäyttöinen ohjelmisto, jolloin kaikki käyttäjien ja aikatoimintojen muutokset voidaan tehdä etänä esimerkiksi omalta työpisteeltä suojatun internetyhteyden avulla. Lisäturvaa tarjoavat myös aikaviive, ryöstöviive ja hiljainen hälytys.

Lukitusjärjestelmää ohjataan kulunvalvonta- tai rikosilmoitinjärjestelmälläsi. Kun rikosilmoitinjärjestelmä on aktiivinen, ei lukitusjärjestelmä aukea ennen kuin rikosilmoitinjärjestelmä kytketään pois päältä. Rikosilmoitinjärjestelmään liitettyyn elektroniseen lukitusjärjestelmään ei tarvitse vaihtaa paristoja, sillä lukitusjärjestelmän käyttöjännite saadaan suoraan rikosilmoitinjärjestelmältä tai erilliseltä muuntajalta.

Kulunvalvontajärjestelmällä voidaan ohjata ja valvoa kassakaapin käyttöä sekä saada tietoa lukon tilasta, onko lukko auki vai kiinni asennossa. Korkean turvallisuustason lukitusjärjestelmien näppäimistössä on aina käyttäjiä ohjaava ja käyttöä helpottava näyttö.

Kason valikoiman korkean tason elektronisia ratkaisuja ovat TechMaster- ja Paxos Advance -lukitusjärjestelmät, jotka soveltuvat erittäin hyvin kaikkiin vaativiin tarpeisiin.

TechMaster – keskeiset ominaisuudet:

 • Max. 2 kpl masterkoodi + max. 2 kpl managerkoodi + max. 89 käyttäjäkoodia + 1 kpl Ovr-manager + 1 kpl hallintakäyttäjä + max. 80 Ovr-käyttäjää ja käyttäjäryhmät
 • Aikaviive 1–99 minuuttia + vaihtuva aikaviive
 • Mahdollisuus kaksoistunnistukseen ja E-avaimeen
 • 6000 edellisen tapahtuman muisti, pvm ja kellonaika, automaattinen kesä- ja talviajan muutos
 • Aikatoiminnot, vaihtuva kertakäyttökoodi ja vastuukäyttäjätoiminto LRC
 • Max. viiden lukon käyttö samalla näppäimistöllä, aukiolohälytys, koodin vaihdon pakotus
 • Luokitus EN 1300, luokka B
 • Optiona laajennusyksikkö, jonka avulla lukko voidaan yhdistää ulkoisiin järjestelmiin ja etähallinta IP-verkon välityksellä

Paxos Advance – keskeiset ominaisuudet:

 • 1 kpl masterkoodi + 1 kpl muutoskoodi + 1 kpl aikakoodi + 1 kpl hallintakäyttäjä + etäkäyttäjät + max. 97 kpl käyttäjäkoodi ja käyttäjäprofiilin muokkaus
 • Ovr-käyttäjät ohjelmoitavissa käyttäjäprofiileissa, aikaviive
 • Mahdollisuus kaksoistunnistukseen
 • 10000 edellisen tapahtuman muisti, pvm ja kellonaika, automaattinen kesä- ja talviajan muutos
 • Aika- ja kalenteritoiminnot, vaihtuva kertakäyttökoodi ja vastuukäyttäjätoiminto LRC
 • Max. 10 lukon käyttö samalla näppäimistöllä, lukon aukiolohälytys
 • Luokitus EN 1300, luokka B, C ja D
 • Optiona laajennusyksikkö, jonka avulla lukko voidaan yhdistää ulkoisiin järjestelmiin ja etähallinta IP-verkon välityksellä
Tuomas Heikkinen, huoltopäällikkö, Kaso Oy

Kysy lisää lukitusjärjestelmistämme:

Tuomas Heikkinen

Myynti- ja tuotepäällikkö